ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Show:
Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF  (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

6.70€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

8.70€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο

9.80€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

10.50€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

12.24€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF  (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm,  2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

15.30€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

18.36€

Πυράντοχη  γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Πυράντοχη γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Πυράντοχη γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

12.96€

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)