ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Show:
Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα  12,5mm,  2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

4.08€

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα  12,5mm,  2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

5.10€

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2800x1200mm. 3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2800x1200mm. 3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2800x1200mm. 3,36m²/τεμάχιο.

5.71€

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3000x1200mm. 3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3000x1200mm. 3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα TECHNOGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3000x1200mm. 3,6m²/τεμάχιο.

6.12€

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

6.00€

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS  (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm

7.50€

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα TECHNOGIPS (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

9.00€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF  (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2000x1200mm.2,400m²/τεμάχιο.

4.60€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2500x1200mm.3,00m²/τεμάχιο.

6.00€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 2,800x1200mm.3,36m²/τεμάχιο

6.45€

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

Στάνταρτ γυψοσανίδα KNAUF (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3,000x1200mm.3,60m²/τεμάχιο.

6.87€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2000x1200mm 2,40m²/τεμάχιο.

7.00€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF  (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm,  2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

8.80€

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

Ανθυγρή γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 3,000x1200mm 3,60m²/τεμάχιο.

10.55€

Πυράντοχη  γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Πυράντοχη γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

Πυράντοχη γυψοσανίδα KNAUF (GKI), με λοξά άκρα ΑΚ, πάχος 12,5mm, 2500x1200mm 3,00m²/τεμάχιο.

5.73€

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)